دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > منظر > معرفی نشریات و کتب تخصصی > معرفی کتاب Form and Fabric in Landscape Architecture 

 

 

معرفی کتاب Form and Fabric in Landscape Architecture

 


معماری منظر شامل سازمان فضایی محیط های بیرونی برای تقابل نیازها و خواسته های انسان ها است که فرآیند حمایت و گسترش طبیعت بکر را دستور عمل خود قرار داده است.
معماری منظر معمولاً به طراحی فضاهایی با عملکردهای مختلف برای انسان های متفاوت نیاز دارد. هدف طراح، ساخت مکان هایی مناسب برای زندگی اجتماعی، محیطی، فرهنگی، زیبایی شناختی، کاربردی انسانها است.
این کتاب قصد معرفی نظم در معماری منظر و ارائه یک منبع برای طراحان محیط دارد.
تا زمانی که منظره ها زنده و دارای تحرک هستند، یک سیستم "زیستی-فرهنگی" هستند. آنها را می توان یک ترکیب و یا یک ساختار فضایی پنداشت.
 


هدف این کتاب ترویج افزایش توانایی طراحی سه بعدی، با کشف و تعریف شکل فیزیکی منظره ها به عنوان "ماده" برای طراحی است.
"Fabric" اشاره به ساختار های فضایی کل منظره دارد (به خوبی زمینه برای طراحی) در صورتی که "Form" اشاره به اجزای ترکیب شده یا بخش هایی که Fabric را می سازند، دارد.Form و Fabric با هم ریخت شناسی منظره را که برای فکر طراحی فضایی - بصری لازم است را می سازند.
Morphology منظر از هفت بخش تشکیل شده است:
اولین بخش Landscape Fabric است، که به بررسی منظره به عنوان یک "کل" و تعریف کیفیت های خواسته شده در طراحی می پردازد.
پنج بخش دیگر عبارتند از: فضاها، مسیرها، لبه ها، کانون ها و ورودی ها است. در این پنج بخش با شناساندن فرم ها در منظره هایی با عملکردهای مختلف که برای انسان های متفاوت ایجاد شده هدف های ویژه طراحان برای رسیدن به طرحی خاص مشخص شده است.
آخرین قسمت "جزئیات" است. این بخش اشاره به ویژگی های حسی و بساوایی منظره دارد.
 


اگر چه این بخش ها و توضیح هر بخش به طور جداگانه داده شده است اما به طور خاص، به روابط، کلیات و یکپارچگی عناصر در مناظر می پردازد.
این کتاب قصد دارد یک رفتار تجربی از طراحی منظر ارائه دهد و این به آن معناست که تجربه بشر از منظره، به شکل گیری کانسپت و مفهوم طراحی کمک می کند و همچنین به این معناست که تصاویر تفسیر شده نه تنها به تعریف مورفولوژی منظر می پردازد، بلکه باعث تجربه مورفولوژی منظر نیز می گردد. هدف این کتاب برقراری ارتباط بین تجربه و طراحی می باشد.

 
 

<<بازگشت
پاتوق معماران
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

اشتراک فایل